Jsem registrovaná u puncovního úřadu a mám přidělenou puncovní značku. Mám živnostenské oprávnění ve vázané živnosti obor zlatník-klenotník.